انتخاب صفحه

دستگاه ذخیره ساز و سوئیچ تحت شبکه سری پروژه ای UNV

NVR516-series

NVR516-128

128Channel |12MP|16HDD

NVR516-64

NVR516-64

64Channel | 12MP | 16HDD

NVR308-64X

NVR308-64X

64Channel | 12MP | 8HDD

NVR308-64R-B

NVR308-64R-B

64Channel | 12MP | 8HDD

NVR308-64E-B

NVR308-64E-B

64Channel | 12MP | 8HDD

NVR816-Series

NVR816-Series

64/128Ch | 12MP | 16HDD

NSW2010-24T2GC-POE-IN

NSW2010-24T2GC-POE-IN

24PoE/2 Combo | 8.8Gbps

NSW2010-16T2GC-POE-IN

NSW2010-16T2GC-POE-IN

16PoE/2 Combo | 7.2Gbps

NSW2010-10T-POE-IN

     NSW2010-10T-POE-IN       

10Port/8 PoE | 2Gbps

NSW2010-6T-POE-IN

NSW2010-6T-POE-IN

6Port/4 PoE | 1.2Gbps

در کنار شما، تا پایان مراحل پروژه

کارشناسان آرتیکا در تمامی مراحل پروژه از طراحی تا اجرا در کنارتان هستند